Pierwsza pomoc

Podstawy udzielania pierwszej pomocy.
W pracy opiekunki musisz być gotowa na wszystko. Może się zdarzyć tak, że w oczekiwaniu na karetkę pogotowia, będziesz zobowiązana do udzielenia pierwszej pomocy.
Pierwsza pomoc to czynności wykonywane w razie wypadku, urazu, mające na celu ochronę życia i zdrowia poszkodowanego. Należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach i nie dać się opanować panice. Nasze działania muszą być jednak przemyślane, poparte odrobiną wiedzy. Najważniejszą zasadą udzielania pierwszej pomocy – jest nie szkodzić. Jeśli nie jesteś więc pewna co robić, lepiej wykonać podstawowe czynności, upewnić się czy poszkodowany jest bezpieczny i czekać na przybycie pogotowia ratunkowego.

Warto jednak zapoznać się z podstawami udzielania pierwszej pomocy:
    Upewnij się, że poszkodowany jest bezpieczny, ewentualnie postaraj się wyeliminować czynnik zagrażający życiu.
    Sprawdź jego reakcje: delikatnie potrząśnij za ramiona, zapytaj czy wszystko w porządku.
    Jeśli reaguje: zostaw w pozycji w jakiej go zastałaś i monitoruj jego stan, sprawdzaj tętno.
    Jeśli nie reaguje: odwróć poszkodowanego na plecy, udrożnij jego drogi oddechowe poprzez odgięcie głowy do tyłu i lekkie uniesienie żuchwy.
    Utrzymując drożność (poprzez nasłuchiwanie, obserwację i dotyk, przeznaczając na każdą z czynności, co najmniej 10 sekund) poszukaj prawidłowego oddechu, jednocześnie pamiętając, iż w pierwszych minutach po zatrzymaniu krążenia poszkodowany może oddychać słabo.
    W sytuacji, kiedy oddech jest prawidłowy: ułóż poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, wezwij pomoc i rozpocznij uciskanie klatki piersiowej:
- uklęknij obok poszkodowanego
- ułóż nadgarstek jednej ręki na środku klatki piersiowej osoby poszkodowanej, a nadgarstek drugiej na już położonym
- spleć palce obu dłoni i upewnij się, że nie uciskasz żeber, nadbrzusza czy dolnego końca mostka
- pochylając się nad poszkodowanym, wyprostuj ramiona i ustaw prostopadle do mostka, uciskaj na głębokość 4-5 cm
- po każdym uciśnięciu, zwolnij nacisk, powtarzaj z częstotliwością 100/min
    Uciskanie połączone z oddechami ratowniczymi:
- 30 uciśnięć klatki piersiowej, następnie udrażniamy drogi oddechowe (odginamy głowę i unosimy żuchwę)
- usta zostawiamy lekko rozchylone, kontynuujemy uciskanie i oddechy ratownicze w stosunku 30:2
- cały czas monitorujemy stan poszkodowanego
- kontynuujemy czynności resuscytacyjne, dopóki poszkodowany nie zacznie normalnie oddychać lub nie pojawią się służby ratownicze.